Persondata

Compliance vedr. Databeskyttelsesforordningen

Gældende for Klinik Himmelblå, CVR 33805225

Virksomhedens navn:             

Klinik Himmelblå, v/Linda Dam Havmøller, Storegade 8b, 6240 Løgumkloster

Fagområde:

Fodbehandling

Dataansvarlig:

Linda Dam Havmøller

Databehandler:

ADMIND:

Admind CARE benyttes som online kundekartotek og kalender.

Kundekartoteket indeholder almindelige personoplysninger og følsomme personoplysninger

Kalenderdelen indeholder foruden dato også navn og behandling.

Admind OFFICE benyttes som Klinik Himmelblås regnskabsløsning, og der indlæses ikke personoplysninger af nogen art fra Admind CARE til Admind OFFICE.

Klinik Himmelblå har databehandleraftale med Admind.

Der er adgang til Admind fra telefon og computer i klinikken. Telefonen er beskyttet mod adgang med dels adgangskode og dels ”ansigtsgodkendelse”. Computeren er opdateret med firewall og antivirusprogram. Begge elektroniske arbejdsredskaber er således beskyttet mod uberettiget adgang.

Indhentede oplysninger opbevares i 5 år, medmindre kunden ønsker oplysningerne slettet.

Revisor:

Klinik Himmelblå anvender revisionsfirmaet Den Grønne Revisor, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster. Denne har alene adgang til Admind OFFICE og således ikke personoplysninger af enhver art.

Klinik Himmelblå har databehandleraftale med revisionsfirmaet Den Grønne Revisor.

Følsomme personoplysninger:

Klinik Himmelblå opbevarer udelukkende helbredsoplysninger på sine kunder: Da det gælder fodbehandlinger er oplysningerne udelukkende vedrørende den behandling, den enkelte kunde modtager. Oplysningerne er således:

Hårdhudsdannelser, tåneglenes tilstand, evt. ligtorne, fodstillinger, hudsygdomme, kredsløbslidelser og lignende tilstande, der har betydning for selve fodbehandlingens udførelse.

Indtagelse af medicin og oplysning om sygdomme, herunder oplysninger om type af medicin fx antikoagulerende midler, diabetesmedicin, kemoterapi mv., da indtagelse af medicin og fx hudsygdomme kan have betydning for føddernes tilstand og bør iagttages forud for behandlingsstart.

Almindelige personoplysninger:

Klinik Himmelblå opbevarer alene oplysninger om navn, adresse, fødselsdato (ved modtagelse af udvidet helbredstillæg opbevares også CPR-nummer), telefonnummer og arbejdsforhold.

De almindelige personoplysninger indhentes til brug for opbevaring af behandlingsoplysninger og kontakt til kunden. Arbejdsforhold indhentes, da f.eks. specielle sko kan have betydning for fodlidelser.

Behandling af oplysninger:

Der henvises til ovenfor beskrevet for så vidt angår anvendelsen af personoplysninger af enhver art.

Den enkelte kunde afgiver samtykke ved underskrift på særskilt samtykkeerklæring. Kunden er forinden gjort bekendt med herværende compliance, så kunden er fuldt ud oplyst om, hvad dennes oplysninger anvendes til og hvor, oplysningerne måtte befinde sig.

I forbindelse med afgivelse af sit samtykke, er kunden endvidere oplyst om, at denne kan trække sit samtykke tilbage, ligesom denne har adgang til at klage til Datatilsynet.

Den registrerede:

Som tidligere beskrevet opbevares den registreredes (kundens) oplysninger – herunder almindelige og følsomme personoplysninger –  i ADMIND onlinesystem.

Samtykke:

Den enkelte kunde afgiver samtykke ved underskrift på særskilt samtykkeerklæring. Kunden er forinden gjort bekendt med herværende compliance, så kunden er fuldt ud oplyst om, hvad dennes oplysninger anvendes til og hvor, oplysningerne måtte befinde sig. Kunden tilbydes ligeledes en kopi af compliancen, såfremt dette måtte ønskes.

I forbindelse med afgivelse af sit samtykke, er kunden endvidere oplyst om, at denne kan trække sit samtykke tilbage, ligesom denne har adgang til at klage til Datatilsynet.

Rettigheder:

Klinik Himmelblås kunder er gjort bekendt med, at de til enhver tid har ret til at se de oplysninger, der opbevares på dem samt retten til at få urigtige oplysninger rettet.

De er endvidere gjort bekendt med, at de har ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring, profilering samt at flytte deres oplysninger (dataprotabilitet), såfremt de måtte ønske dette.

Videregivelse:

Klinik Himmelblå gør sine kunder bekendt med, at deres personoplysninger af enhver art udelukkende opbevares i klinikkens ADMIND system.

Nogle kunder er godkendt af deres kommune til at modtage udvidet helbredstillæg. Klinik Himmelblå udleverer kvittering direkte til kunden. Det påhviler således den enkelte kunde selv at aflevere sin kvittering til sin hjemkommune for at indhente evt. udvidet helbredstillæg, hvorfor Klinik Himmelblå ikke udleverer kundeoplysninger direkte til kommunen eller anden 3. mand.

Løgumkloster den 6. maj 2018

 

Linda Dam Havmøller

Indehaver af Klinik Himmelblå